Om MRain

MRain er stiftet i 2022, som en strategisk udspaltning fra nyrup plast for isoleret at vækste gennem B2D(Business-to-Distributor) salg. Med andre ord skal de mange agentur-produkter nyrup plast har haft gennem flere år sælges gennem distributører, som køber produkterne fra Mrain for derefter at sælge det til slutbrugeren.

Mrain ejes af Mørkenborg Holding ApS og ScanPipe Holding ApS.

Mørkenborg Holding har haft Rasmus Mørkenborg ved roret siden 2011. Rasmus selv kender godt til både organisationen og de forskellige agenturer da han var 3. ejer og 2. generation i ejerskabet af nyrup plast.

ScanPipe Holding kom en som strategisk partner i 2023. Holdingselskabet har Mikael Lundgaard i spidsen. Mikael har mange års erfaring inden for VA-branchen og er siddende direktør i nyrup plast.

Mrain er specialist inden for regnvandsløsninger.

Vi bredder vores agentur produkter ud gennem god produktrådgivning og sammenspil mellem rådgivere, arkitekter, kommuner, entreprenører og ikke mindst vores forhandlere som sælger produkterne videre til forbrugeren enten i erhvervet eller det private.

Fokus på miljø og de fremtidige generationer

Mrain er stiftet med øje for miljøet og med drømmen om at kunne gøre det lettere for forhandleren at finde kvalitetsprodukter inden for:

  • Dræn & Anlægsrør
  • Regnvandshåndtering & Overfladerensning
  • Regnvandsanlæg
  • GRP rør
  • Glasfibertanke
  • Olie-og fedtudskillere

Disse produkter kan løse problemstillinger som klimaændringer, øget bebyggelse af større byer, anlæggelse af store parker og andre anlægsarealer samt et stadig presset kloaksystem, som gør det svært at se en fremtid med rent drikkevand og rene vande til de næste generationer.

Kort sagt kan du som forhandler med produkter fra Mrains agenturer være med til at tilbyde løsninger som kan spare på det rene drikkevand og sikre rene vande til fremtidens generationer.

Klik her for at læse vores ESG dokument

Salgs- og Leveringsbetingelser

Klik her for at læse vores salgs og leveringsbetingelser